неділю, 8 листопада 2015 р.

Презентація за творчістю В. Винниченка

Презентація за творчістю В. Шевчука


Презентація "Музи Шевченка"


за двома зайцями


Тіні забутих предків


Тести за творчістю В. СтефаникаВизначте: так чи ні                                                                                                                  3 б.
1.     В.Стефаник народився на Буковині.
2.     «Коротко, сильно і страшно пише ця людина», – сказано М.Горьким про В.Стефаника.
3.     Жанр твору «Камінний хрест», за визначенням В.Стефаника, – студія.
4. В.Стефаника виключили з гімназії за неуспішність.
5. Істерично виконував Іван Дідух зі своєю дружиною польку.
6. «Спросив Іван ціле село», щоб попрощатися.


1. Стефаник - майстер
А) Соціально-психологічного роману;
 Б) соціально-психологічної повісті;
 В) соціально-психологічної новели;
 Г) соціально-психологічної драми.

2. Який твір В. Стефаника розкриває тему еміграції галицького селянства’
 А) «Камінний хрест»;
 Б) «Новина»;
 В) «Синя книжечка»;
 Г) «Сини».
3. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам’ять про людину на землі, її виснажливу й животворну працю?
 А) Портрет Шевченка;
 Б) кленові листки;
 В) розрита могила;
 Г) кров із порізаної на полі ноги;
 Д) камінний хрест.

4. Укажіть назву течії модернізму, ознаки якої яскраво представлені у творчості В.Стефаника:
 А) імпресіонізм;
 Б) експресіонізм;
 В) символізм;
 Г) класицизм;
 Д) реалізм.

5. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає:
 А) у майстерному розкритті теми голодомору;
 Б) у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного            вжитку;
 В) у майстерності розкриття соціального конфлікту;
 Г) в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського життя;
Д) у глибокому розкритті теми Першої світової війни.


6.В.Стефаник був депутатом парламенту:
а) чернівецького;
б) польського;
в) віденського;
г) австро-угорського.

7.Горб Іван Дідух щовесни обкладав:
а) камінням;
б) гноєм;
в) дерном;
г) піском.

8. У якому значенні розкривається символіка каменю у новелі «Камінний хрест»?
а) бездушності;
б) злиденності;
в) неродючої землі;
г) пам’яті.

9. Іван Дідух не кидав того «тєжкого» горба, який забирав усі його сили, бо  це:
а) відрада у скруті;
б) подарунок батьків;
в) засіб існування;
г) улюблена справа.

10. Події в новелі «Кам’яний хрест»  В. Стефаника відбуваються
А за часів кріпаччини
Б після скасування кріпосного права
В наприкінці 19 – на початку 20 ст.
Г під час Першої світової війни
Д  після більшовицького перевороту

11. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Кам’яний хрест»  В. Стефаника є
А горб
Б хрест
В танець
Г камінь
Д збіжжя

12. Композиційною особливістю новели «Кам’яний хрест»  В. Стефаника
А поділ на сім частин
Б діалоги
В розповідь про минуле Івана Дідуха
Г розповідь від першої особи
Д кульмінація в кінці твору

13. В. Стефаник належав до
А «покутської трійці»...
Б «Братства Тарасівців»
В «Товариства руських жінок»
Г «Кирило-Мефодіївського товариства»

14. Твір «Камінний хрест» В. Стефаника написаний під впливом...
А Знань письменника про вірування селянської бідноти.
Б Згадок автора про чисельну смерть простого люду.
В Вражень митця від масової еміграції.
Г Матеріалів, надрукованих у періодичних виданнях.

15. Образ хреста символізує (В. Стефаник «Камінний хрест»)...
А Страдницьку долю селянина.
Б Набожність селян.
В Місце історичних подій.
Г Тугу за рідним краєм.

16. Василь Стефаник народився у селі:
 А Криворівня;
 Б Колодяжне;
 В Нагуєвичі;
 Г Косів;
Д Русів.

17. Хто з українських письменників так сказав сам про себе і своє сприйняття світу: «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові»?
 А Михайло Коцюбинський;
 Б Степан Васильченко;
В Василь Стефаник;
 Г Борис Грінченко;
 Д Марко Черемшина.

18. Який фах отримав Василь Стефаник, закінчивши Краківський університет?
 А адвоката;
Б лікаря;
 В вчителя;
 Г художника;
 Д музиканта.

19. Новела «Камінний хрест» В. Стефаника змальовує:
А трагедію переселення галицьких селян до Канади;
 Б радісні передчуття щасливого життя на чужині;
 В масове переселення селян до міста;
 Г депортацію селян через політичні погляди;
 Д тимчасовий виїзд селян на заробітки.
20. Вкажіть першу збірку новел Василя Стефаника:
 А. «Сині етюди»;
Б. «Синя книжечка»;
 В. «Камінний хрест»;
 4 «Зів’яле листя»;
Г. «Дорога»;
 Д. «Земля»;Клоуз-тести                          3 б.                                                                  
1.Коня Іван запрягав у під руку, а сам себе в...  .  (В.Стефаник.«Камінний хрест»)
2.Ниву Іван купив собі за гроші, принесені.... .     (В.Стефаник.«Камінний хрест»)
3. До церкви Іван Дідух ходив лише.... (В.Стефаник.«Камінний хрест»)
1. .Василь Стефаник – неперевершений майстер....
2. Івана Дідуха кликали у селі...  (В.Стефаник.«Камінний хрест»).
3. Іван Дідух ... у щасливе життя на чужині (В.Стефаник.«Камінний хрест»).

Тестування за повістю «Тіні забутих предків»І варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (кожне по 0,5, всього - 5)

1. У повісті «Тіні забутих предків» змальовано такий регіон України:
 А Буковина
 Б Волинь
 В Гуцульщина
 Г Бойківщина
 Д Галичина

2. Мати Іванова боялася його і одвертала від нього очі, бо:
 А Іван був дуже негарним
 Б Іван нагадував їй нелюбого чоловіка
 В хлопчик ображав матір
 Г син був дуже хворобливим
 Д думала, що він бісове дитя

3. Марічка при першій зустрічі з Іваном:
 А почала битися з ним
 Б дражнила його
 В пригостила цукеркою
 Г погрожувала покликати старшого брата
 Д подарувала йому сопілку

4. «Задуманий все, встромляв очі кудись поза гори, наче видів, чого не бачили другі…» - таким ставав Іван, коли:
 А бачив Марічку
 Б згадував батька
 В розмовляв з матір’ю
 Г бував у церкві
 Д грав на флоярі

5. Від Миколи Іван почув історію про:
 А Олексу Довбуша
 Б Прометея, який подарував людям вогонь
 В створення світу
 Г кінець світу
 Д золоте руно

6. Щастю Івана і Марічки завадило:
 А соціальна нерівність
 Б приватна власність
 В родова ворожнеча
 Г нерозділене кохання
 Д Іванова зрада

7. Марічка любила співати:
 А колядки
 Б гаївки
 В співанки
 Г співомовки
 Д веснянки


8. Палагна пішла ворожити на теплого Юрія, щоб:
 А помститися відьмі Хіврі
 Б причарувати мольфара Юру
 В Іван забув Марічку
 Г завагітніти
 Д примножити своє добро

9. Коцюбинського називали:
 А великим Каменярем
 Б великим Кобзарем
 В великим сонцепоклонником
 Г шляхетним неокласиком
 Д майстром «малих форм»

10. Визнання гуцулами двох творчих начал (чорта і Бога) називається:
 А песимізм
 Б месіанізмом
 В дуалізмом
 Г пантеїзмом
 Д діалектизмом

Завдання з вибором трьох правильних відповідей (кожне по 1 балу – всього - 2)

11. Серед героїв повісті зустрічаються такі міфологічні істоти:
 А щезник
 Б русалка
 В чугайстер
 Г лісовик
 Д водяник
 Е нявка

12. Серед запропонованих тверджень знайдіть три правильних
 А Іван був не дев’ятнадцятою, а п’ятою дитиною в родині, бо п’ятнадцятеро – померло
 Б повість «Тіні забутих предків» має цілком оригінальний сюжет
 В за повір’ям гуцулів, світ створив чорт
 Г «Тіні забутих предків» - соціально-побутова повість
 Д Повість «Тіні забутих предків» була екранізована Сергієм Параджановим
 Е Однією з центральних проблем повісті є проблема збереження природи

13. Доведіть, що повість «Тіні забутих предків» є водночас ліричною і філософською повістю (5 балів)
Тестування за повістю «Тіні забутих предків»
ІІ варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (кожне по 0,5, всього - 5)

1. Іван був у родині:
 А сьомою дитиною
 Б десятою дитиною
 В чотирнадцятою дитиною
 Г вісімнадцятою дитиною
 Д дев’ятнадцятою дитиною

2. Ворожнеча між родом Гутенюків і Палійчуків розпочалася:
 А невідомо чому
 Б через землю
 В через овечку
 Г через випадкову смерть Іванового брата Олекси Д через гроші

3. Батько Івана помер, бо:
А.    втопився у Черемоші
Б.      зірвався з гори й розбився
В.     захворів
Г.      був смертельно поранений в одній з бійок
Д.     був уже старий

4. На полонині вівчарі не привіталися з Іваном, бо:
він до них не привітався
А.    не помітили його
Б.      саме обідали
В.     саме добували вогонь
Г.      так було заведено у вівчарів

5. «Великий жаль вхопив Івана за серце. Зразу його тягло скочити з скелі у кутіж… Але потому щемлячий тусок погнав його в гори, далі од річки. Затуляв вуха, щоб не чути зрадливого шуму…» - так зреагував Іван на:
 А заборону одружитися з Марічкою
 Б звістку про те, що його беруть до війська
 В хворобу матері
 Г смерть ще одного брата
 Д звістку про загибель Марічки

6. Іван грав на:
 А скрипці
 Б цимбалах
 В тулумбасі
 Г флоярі
 Д трембіті

7. Дізнавшись про смерть Марічки, Іван:
 А почав страшно пити
 Б одружився
 В хотів накласти на себе руки
 Г пішов у монастир
 Д зник на 6 років

8. Похорони Івана закінчилися:
 А бійкою чоловіків
 Б загальною тугою за Іваном
 В недугою Палагни
 Г забавою і веселощами
 Д службою у церкві

9. Повість «Тіні забутих предків» - це гімн:
 А природі
 Б життю
 В людині
 Г Карпатам
 Д коханню

10. Від Миколи Іван почув історію про:
 А Олексу Довбуша
 Б Прометея, який подарував людям вогонь
 В створення світу
 Г кінець світу
 Д золоте руно

Завдання з вибором трьох правильних відповідей (кожне по 1 балу – всього - 2)
11. Героями повісті «Тіні забутих предків» є
 А Гриць
 Б Анна
 В Іван
 Г Марічка
 Д Палагна
 Е Тетяна

12. М. Коцюбинський – імпресіоніст, бо:
 А він цікавиться подіями внутрішніх переживань, контурами і мелодіями навколишнього світу
 Б найважливіше для нього – настрої села, породжені новими соціальними процесами
 В на його творах позначився вплив етнографічного і психологічного реалізму
 Г зовнішній світ передається максимально лаконічним і точним штрихом
 Д пейзажні малюнки у його творах ліризовані і пленерні
 Е події зовнішнього життя у творах письменника надзвичайно деталізовані

13. Які естетичні смаки та особливості характеру карпатських українців? (за повістю “Тіні забутих предків”) (5 балів)