неділю, 8 листопада 2015 р.

Тести за творчістю В. СтефаникаВизначте: так чи ні                                                                                                                  3 б.
1.     В.Стефаник народився на Буковині.
2.     «Коротко, сильно і страшно пише ця людина», – сказано М.Горьким про В.Стефаника.
3.     Жанр твору «Камінний хрест», за визначенням В.Стефаника, – студія.
4. В.Стефаника виключили з гімназії за неуспішність.
5. Істерично виконував Іван Дідух зі своєю дружиною польку.
6. «Спросив Іван ціле село», щоб попрощатися.


1. Стефаник - майстер
А) Соціально-психологічного роману;
 Б) соціально-психологічної повісті;
 В) соціально-психологічної новели;
 Г) соціально-психологічної драми.

2. Який твір В. Стефаника розкриває тему еміграції галицького селянства’
 А) «Камінний хрест»;
 Б) «Новина»;
 В) «Синя книжечка»;
 Г) «Сини».
3. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам’ять про людину на землі, її виснажливу й животворну працю?
 А) Портрет Шевченка;
 Б) кленові листки;
 В) розрита могила;
 Г) кров із порізаної на полі ноги;
 Д) камінний хрест.

4. Укажіть назву течії модернізму, ознаки якої яскраво представлені у творчості В.Стефаника:
 А) імпресіонізм;
 Б) експресіонізм;
 В) символізм;
 Г) класицизм;
 Д) реалізм.

5. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає:
 А) у майстерному розкритті теми голодомору;
 Б) у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного            вжитку;
 В) у майстерності розкриття соціального конфлікту;
 Г) в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського життя;
Д) у глибокому розкритті теми Першої світової війни.


6.В.Стефаник був депутатом парламенту:
а) чернівецького;
б) польського;
в) віденського;
г) австро-угорського.

7.Горб Іван Дідух щовесни обкладав:
а) камінням;
б) гноєм;
в) дерном;
г) піском.

8. У якому значенні розкривається символіка каменю у новелі «Камінний хрест»?
а) бездушності;
б) злиденності;
в) неродючої землі;
г) пам’яті.

9. Іван Дідух не кидав того «тєжкого» горба, який забирав усі його сили, бо  це:
а) відрада у скруті;
б) подарунок батьків;
в) засіб існування;
г) улюблена справа.

10. Події в новелі «Кам’яний хрест»  В. Стефаника відбуваються
А за часів кріпаччини
Б після скасування кріпосного права
В наприкінці 19 – на початку 20 ст.
Г під час Першої світової війни
Д  після більшовицького перевороту

11. Символом розпачу від прощання з рідним краєм у новелі «Кам’яний хрест»  В. Стефаника є
А горб
Б хрест
В танець
Г камінь
Д збіжжя

12. Композиційною особливістю новели «Кам’яний хрест»  В. Стефаника
А поділ на сім частин
Б діалоги
В розповідь про минуле Івана Дідуха
Г розповідь від першої особи
Д кульмінація в кінці твору

13. В. Стефаник належав до
А «покутської трійці»...
Б «Братства Тарасівців»
В «Товариства руських жінок»
Г «Кирило-Мефодіївського товариства»

14. Твір «Камінний хрест» В. Стефаника написаний під впливом...
А Знань письменника про вірування селянської бідноти.
Б Згадок автора про чисельну смерть простого люду.
В Вражень митця від масової еміграції.
Г Матеріалів, надрукованих у періодичних виданнях.

15. Образ хреста символізує (В. Стефаник «Камінний хрест»)...
А Страдницьку долю селянина.
Б Набожність селян.
В Місце історичних подій.
Г Тугу за рідним краєм.

16. Василь Стефаник народився у селі:
 А Криворівня;
 Б Колодяжне;
 В Нагуєвичі;
 Г Косів;
Д Русів.

17. Хто з українських письменників так сказав сам про себе і своє сприйняття світу: «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові»?
 А Михайло Коцюбинський;
 Б Степан Васильченко;
В Василь Стефаник;
 Г Борис Грінченко;
 Д Марко Черемшина.

18. Який фах отримав Василь Стефаник, закінчивши Краківський університет?
 А адвоката;
Б лікаря;
 В вчителя;
 Г художника;
 Д музиканта.

19. Новела «Камінний хрест» В. Стефаника змальовує:
А трагедію переселення галицьких селян до Канади;
 Б радісні передчуття щасливого життя на чужині;
 В масове переселення селян до міста;
 Г депортацію селян через політичні погляди;
 Д тимчасовий виїзд селян на заробітки.
20. Вкажіть першу збірку новел Василя Стефаника:
 А. «Сині етюди»;
Б. «Синя книжечка»;
 В. «Камінний хрест»;
 4 «Зів’яле листя»;
Г. «Дорога»;
 Д. «Земля»;Клоуз-тести                          3 б.                                                                  
1.Коня Іван запрягав у під руку, а сам себе в...  .  (В.Стефаник.«Камінний хрест»)
2.Ниву Іван купив собі за гроші, принесені.... .     (В.Стефаник.«Камінний хрест»)
3. До церкви Іван Дідух ходив лише.... (В.Стефаник.«Камінний хрест»)
1. .Василь Стефаник – неперевершений майстер....
2. Івана Дідуха кликали у селі...  (В.Стефаник.«Камінний хрест»).
3. Іван Дідух ... у щасливе життя на чужині (В.Стефаник.«Камінний хрест»).

1 коментар: